Khuyến học - Khuyến tài

Khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn

Hoạt động khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Nhà hàng Thành Nam cùng với hệ thống Trung tâm bán buôn, hệ thống Siêu thị bán lẻ Đức Thành, hệ thống Nông trại qua nhiều năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, tích cực đổi mới và mở rộng loại kình kinh doanh, hằng năm Ban giám đốc Nhà hàng luôn thực hiện chương trình lập “ Qũy khen thưởng” nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trong học tập

Đến nay, Chương trình khuyến học phát triển mạnh về tổ chức và quy mô, được triển khai rộng rãi ở các thôn, xã, huyện, quận trên địa bàn Hà Nội. BGĐ Nhà hàng đã chủ động, tích cực phối hợp với các Phòng giáo dục, Hội liên hiệp các Hiệu trưởng nhà trường trong việc thành lập, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tích cực khuyến khích vận động học sinh tiếp tục phấn đấu và rèn luyện.

Với tiền đề là những thành quả đạt được trong 03 năm qua, với tấm lòng nhiệt huyết của tất cả nhân viên nhà hàng nói riêng và nhân viên trong toàn hệ thống Thành Nam nói chung, chương trình Khuyến học – Khuyến tài sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn trong thời gian tới.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng